zaterdag 1 maart 2008

De 1ste maart.
Ik nam afscheid van mijn leerlingen en vrienden die uit de omliggende landstreken hierheen gekomen zijn. – hield voor hen een kleine afscheidsrede en schonk hen medicijnen; Aan degenen die mij de bovengenoemde verhandelingen hadden gegeven, gaf ik instrumenten en klein glaswerk als een bijzondere prijs om hen te belonen en wat op te beuren. – De tijd die gereserveerd was voor het afscheid was te kort om iedereen opnieuw een thema ter uitwerking op te geven, en ik beloofde dat ik hen vanuit Osaka 6 tot 10 onderwerpen voor verdere bewerking zou sturen, die de arts Kosai uit Simonoseki met hun instemming onder hen zou moeten uitdelen naar geschiktheid. – Aan Kosai zelf gaf ik opdracht Simonoseki en Kokura en de daartussen liggende eilandengroep op de Japanse manier uitgebreid in kaart te brengen. – Nu nam ik afscheid van onze waard, de opperburgemeester Sako, door wie ik met de meest liberale gastvrijheid behandeld was, en zijn beminnelijke gezin. Ik bood hen enkele geschenken aan (Enkele woorden over de manier waarop gezorgd wordt voor ons levensonderhoud) etc. Ook kwam onze vriend Van den Berg, die ik eveneens vaarwel zei en enkele Europese gereedschappen ten geschenken gaf. – ‘s Middags bepaalden we – nogmaals – de zonshoogte, waarna wij ons inscheepten. – Enkele gegevens over Japanse boten. Beschrijving van ons schip. – Enkele observaties.


Japanse boten, uit Nippon

Geen opmerkingen: