vrijdag 14 maart 2008

DE REIS VAN OSAKA NAAR MIAKO

De 14de maart – Dinsdag
Veel bezoek van artsen, waaronder enkele van de in deze stad het meest in aanzien staande. Allen zijn met hart en ziel verknocht aan de Hollandse geneeskundige wetenschap. Ook uit Miako komen vrienden waarmee ik een briefwisseling onderhoud, de heren…… brengen naturaliën mee als geschenk. (Allen brengen zieken mee, en het is bijna onmogelijk voor mij, om me door de grote massa heen te werken). Zojuist krijg ik een Materies medica van de pers, die ik voor mijn vertrek opgepakt had, en die door mijn leerling Koo Riosai in het Japans vertaald is. – Er worden mij verschillende dieren zoals een wolf, hazen en vogels gebracht om te bekijken.


Japanse wolf, collectie Naturalis

– Geef ’s avonds veel opdrachten die mijn onderzoek verder moeten helpen (krijg brieven uit Deshima die het stempel dragen van de trouwe Japanse vrouw).
Krijg een zeeschildpad.


Kop van een zeeschilpad, collectie Naturalis

Geen opmerkingen: