zondag 30 maart 2008

De 30ste maart
Om 6 uur vertrokken uit Tsirju, van waaruit een brede weg door lage vlakke sparrenbossen naar de residentie Okasaki en het kasteel van de landheer van Mikawa voert. Voor deze stad loopt de Jahakigawa rivier in een brede, door zandbanken onderbroken bedding, waarover een brug gebouwd is, die een van de grootste is uit het hele rijk. Deze zeer massieve brug, op bevel van de vorst van deze provincie gebouwd met de in Japan zeer gewaardeerde houtsoorten Keaki en Hinoki, bestaat uit ‘75 bogen en is naar mijn meting 930 Parijse voet lang, volgens opgave van de Japanners 208 ken [405 m]. De breedte schatte ik slechts oppervlakkig 30 Parijse voet [9,75 m].Brug over de Jahaki rivier, uit Nippon

Okasaki zelf is een tamelijk grote stad, waarvan de straten weliswaar schoon zijn en van veel winkels zijn voorzien, maar voor het overige wijst niets op welstand van de inwoners. Het kasteel, waarvan de torens hoog boven de muren uitsteken, is zeer uitgebreid en uit de op de straten aanwezige officieren is op te maken dat er een aanzienlijke bezetting is, net als in de andere vestingen waar we doorheen zijn getrokken. Onder de handwerkers zag ik veel kuipers en ijzersmeden. – Vlak na het eten gingen we weer verder. – Het deel van de stad waar we nu doorheen trokken zag er nog armer uit. Ik kocht een slecht bewaard zwanenhuid (Anas otor) en enkele vossenbalgen


Vos, collectie Naturalis

– ik zag ook huiden van tanoki [= tanuki] – anakuma – gawa uisi, ten, en een zeehond uit Edo. In de uitstalling van een bloemist vielen mij vier bijzondere variëteiten van Bladhia op, die mij eerder voor een heel hoge prijs waren aangeboden. Nu kon ik ze heel goedkoop aanschaffen. Tegen 2 uur kwamen we bij Fusigawa aan, waar de stoet even ruste. Dr Bürger en ik gingen te voet door de hier wat meer bergachtige streek totaan Hosidsi, waar wij ons verfristen voor de rest van de reis. – Ik had Viola Japonica, Jasminum praecox, Gentiana aquatica, Scilla Japonica, Cardamine – Leontodon – Armeniaca – Camellia – en verschillende Kryptogamen in bloei gevonden.


Chamaecyparis obtusa Siebold&Zucc

We kwamen door de langgerekte, aanzienlijke dorpen Koi en Akasaka – kwamen de stoet van een naar het keizerlijke hof reizende landheer uit Bisju tegen – opvallend veel publieke huizen in deze dorpen – en kwamen om 10 uur aan in Josita, zeer vermoeid door de geforceerde reis. Ga tot diep in de nacht door met het meest dringende werk.

Geen opmerkingen: