donderdag 18 februari 2010

Zaterdag 18

de Reis voort, aten, rusten en Sliepen op de bepaalde pleister, rust en Slaapplaatsen gaf een

half boontje xxxxxxx volg kapittel en bezichtigden te Oda den almede buitengewone grooten Kamferboom in welkers holte het beeld van den God Badokwanong uit het hout van den Boom zelf is uitgesneden welke tevens tot Termpel strekt, – Gaf een ½ boontje extra

of buiten kapittel te Fiamits toge en Woedsino op de beide welke plaatsen [we] volgens gebruik sakkineerden en een geschenk van een Fazant voor mij en een tweede voor de Scriba en Den Doctor kregen – Onder weg viel niets bijzonders voort. – Ik vond mij genoodzaakt den Opp Tolk eenigen malen enige ontevredenheid te betuigen over het de Slechte Tafel en zelfs gebrek aan eten, daar ik vergeefs x de eerste vier à vijf dagen 'S morgens een ontbijt onder weg had verlangd, terwijl te Kojanosfa de keuken Nagexxts zo laat in de nacht aan kwamen, dat wij des avonds niets te eten hadden, hetwelk alles voortkomt uit de Schandelijke Speculaties der Tolken die den Tafel moetende voorzien, ons op die wijze bestelen om hunne beurs te maken. Door mijn bedreiging van mij daarover te zullen beklagen verkreeg ik Slechts eenen geringe verbetering in dat opzicht.

Geen opmerkingen: