maandag 15 februari 2010

Op hofreis

Donderdag [=Woensdag] 15.

‘S morgens vroeg kwam de Opper-, de drie Onderbanjoosten en de Hofreis Tolken om mij

af te halen en nadat hij vertrokken was gaf ik het beheer op Dezima, aan den pakhuismr VO Fisscher over, Stelde hem ter hand de verzegelde Sleutels van de Kamferhoute Kist die ik al mede met Kompagnie Cachet verzegeld had, benevens den Sleutels van het brandvrije Pakhuis en dien van het dispens Pakhuis, voorzag hem als gebruikelijk van een de volgende Memorie enz. zie bijl. Kb o1.

Daarna verliet ik Dezima met mijne beide reisgenoten Dr von Siebold en den waarnd Scriba Burger om acht uren uitgeleid door de drie terugblijvende Ambtenaren van welke wij aan den Mosschelbank afscheid namen en de reis aanvaarden. Wij aten in dexxxxxx en sliepen te Isahara [Isahaya].

Geen opmerkingen: