maandag 25 februari 2008

De 25ste febr.-
Goed weer voor observaties, namen de lengte met de chronometer en de middaghoogte – en brachten de morgen door met uitoefening van geneeskunde e. chirurgie, omringd door zieken, die uit de nabijgelegen gewesten hiernaartoe waren gekomen. Hierna kregen wij een bezoek van de opperbanjoos – die zich meer dan een uur lang bij ons ophield. – Ik liet hem enige microscopische bijzonderheden, zoals geslachtsdelen van enkele bloeiwijzen, sapvruchten e. d. – en ook verschillende instrumenten inspecteren, en probeerde zo zijn interesse voor de natuurwetenschappen, die hij vroeger op Deshima bij het doorlopen van mijn verzameling had getoond, nog meer aan te wakkeren; – hij beloofde mij zelfs op de reis te verzamelen – en ook ons alle ondersteuning en de gelegenheid daarvoor te willen geven. Na de middag gingen Bürger en ik naar Dannowura, waar ik doorging met het in kaart brengen van de baai en het uitzicht op de ingang van de straat van der Kapellen liet tekenen.


Uitzicht op de Straat van der Capellen door Kawahara Keiga, uit Nippon

Onze Japanse Hollander begeleidde ons en hier op het strand van de straat in een klein, pas gebouwd, heel leuk ingericht vissershuisje [gaf ik op verzoek van onze vriend Van den Berg zijn vijfjarige zoon de bijnaam van “Von Siebold minor” met de belofte, zolang ik zou leven, aan hem te zullen denken – en] bevestigen ook wij met een glaasje madeira met deze vorst een vriendschapsband. Wij verlieten Dannowura met het aanbreken van de nacht met enige mooie zeeproducten, die Dr Bürger op het strand verzameld had, en trokken met onze begeleiders (die een Duits lied met ons meezongen) onder gezang terug naar Simonoseki – waar we mijn vroegere leerling Kosai in zijn huis bezochten. – (Deze jongeman legde zich al eerder toe op de Nederlandse taal en de medische wetenschap – en kwam voor een jaar naar Nagasaki, waar hij onder Tsoja, een lijfarts van de eerste keizerlijke raadsheer en Sjunroo, zich oefende in de door mij ingevoerde behandelingswijze en mijn klinische, geneeskundige, en chirurgische behandelingen bijwoonde. Hij had zich net hier in Simonoseki gevestigd en nu na zijn terugkomst had hij een uitgebreide praktijk in deze stad. –) Ik vond hier enkele zieken en bekenden [onder andere de broer van een zeer rijke Japanner Kumaja, die zich kortgeleden een tijdlang bij mij in Nagasaki had opgehouden voor de genezing van een chronische ziekte, en vertelde mij dat zijn broer morgen zou aankomen uit Nagato, om mij te bedanken voor het gunstige herstel. – Ook was er een Japanner genaamd ………. die van enige dagen reizen ver hierheen gekomen was – om mij te raadplegen – mij verzekerend, dat hij een heel goede vriend van alle Hollandse zaken was en dat het vertrouwen in de Europese geneeswijzen hem hierheen geroepen had. – Ze brachten allen stenen en andere naturaliën mee die ze mij als geschenk aanboden.
Dr Bürger onderzocht een tamelijk aanzienlijke mineralenverzameling, die mij voor de verkoop werd aangeboden – hij vond daar een zeer interessante stukken (ik besloot de verzameling aan te kopen – ) Over mineralenverzamelingen van Japanners.


Gipskristal uit de verzameling van Siebold, collectie NNM

Geen opmerkingen: