donderdag 21 februari 2008

De 21ste februari – dinsdag –
Na 8 uur met regen vertrokken uit Kojanose – het landschap vlak – de velden bezaaid met hatake muke (Hordeum hexastichon Var.) . Hierop veel vogels, zoals wilde ganzen, eenden, kraanvogels, raven, etc. – We zien twee vluchten witte kraanvogels (Ardea gigantea Pall:)


Ardea gigantea Pall., Collectie Naturalis

Installatie van strotouwen toriondosi of kagansi voor het afschrikken van vogels.
Catarrhalische aandoeningen komen vaak voor in ons gevolg – Vanuit Tsanobara kan men bij heldere hemel Nippon zien. Hier wordt de god Jesebu vereerd, een van de zeven goden van het rijk – De dijken van de meertjes voor de bewatering van de rijstvelden worden nadat ze net opgebouwd zijn, beplant met gras, varens en stuiken.
Isisaka – heel mooie meisjes. Aanhoudend slecht weer verijdelt ons plan, om bij Isisaka een lengteobservatie te doen.
Misunuki, de sluizen van de meertjes –


Tekening die ik heb gemaakt van een sluis

bloeiende Armeniaca Jabaik’wa. Tamarix chinense, een 8 voet [2,50 m] hoge boom –


Tamarix chinensis uit Flora Japonica, tab 71

wat gerust in Kuosaki –gezicht op de landtong? Kukinosima?, de zee tussen deze en Kiushiu loopt OZO – Het land van dit eiland hoog. Hygrometer 53º We komen bij de grenspaal tussen Tsikusen en Bungo langs het dorp Kiomis, vlakbij Kokura – ;


Grenspalen

Kokura, de voorstad Haramats – De meeste bewoners soldaten en dienaren van de landheer – De woningen met mooie levende heggen van bamboe, Hedera en Cupresses. – We bereiken de poort van Kokura zelf; – muren met schietgaten – met water gevulde grachten – de wacht in de toren; trekken door de stad – verlaten de eigenlijke stad – mooie brug met uitzicht over de rivier Harimot – die van Z naar N stroomt – slechte overnachtingsplek. – Er komt een bode van de Landheer – is geen belangrijk persoon; we vragen naar de bevolking, soldaten etc.; weet niets. –


Kokura, uit Nippon

Kokura zou 70 straten groot zijn – de helft van de bewoners zijn dienaren van de landheer – de landheer is op het ogenblik in Edo – enige politieke opmerkingen. – Het kasteel van de landheer. Namen van de plaatsen etc. waar we langsgekomen zijn. – Kojanose – Manako – Kusuhasi – Tsjajanohara – Isisaka – Matsikootsjako – Wujenohara – Sakitani – Kurosaki – Majeta – Owura – Ookura - Arooda – Kijomisu – Kokura – gemiddelde temperatuur 52º Fh. [11,1º C]

Geen opmerkingen: