zondag 1 juni 2008

de 1ste juni.
Trekken in gala met slecht weer over een slechte weg naar de oude residentie. Men gebruikt hier in dit land vaak door ossen getrokken karren, waarvan de plompe wielen met een breed spoor de weg zeer bederven. Men zoekt de sterke en taaiheid van deze karren slechts in de verhoogde verhoudingen van grootte en dikte en zo worden deze karren tot zulke buitengewoon logge en massieve apparaten verheven, die juist door ondersteuning door middel van ijzeren banden, assen en dergelijke in tegenstelling staan met onze vrachtwagens. Bij het dorp Jamisina was men juist bezig om een grote boom weg te slepen en de daarvoor gebruikte kar, waarvan de wielen een meer dan 1½ voet [45 cm] dikke krans hadden en meer dan 8 voet [2,4 m] hoog waren, had men uit de verte eerder voor een schavot dan voor een wagen gehouden. Spoedig kwamen we bij de voorstad van Miako, Santsio, waar wij over de osansiohas en kohansiohas bruggen in de residentie kwamen, hetgeen wij merkten aan de vrienden en de waard, de ons hier begroetten, maar niet aan de aanblik van de straten, die er in vergelijking met die van Edo en Osaka zeer slecht uitzagen. Enkele onbeduidende winkels, en veel, meestal slecht gekleed, volk was alles, en na het doortrekken van enkele straten kwamen we bij de herberg aan waar we al eerder logeerden. –

VERBLIJF IN MIAKO
Spoedig na aankomst kreeg ik bezoek van mijn vrienden en leerlingen die mij door het bezorgen van de opdrachten die ik ze eerder gegeven had, het bewijs van hun aandacht en zorg gaven: het was voor mij onder andere zeer welkom te vernemen dat mijn leerling Kletaro gelijk na mijn vertrek de zeldzaamste gewassen van de flora van Miako levend had verzameld en ze had opgestuurd naar de botanische tuin [in Deshima]. Ook onze oude pseudohollander van Gulpen was hier aanwezig en bracht me als oude theebroeder de lang beloofde verhandeling over het feestelijk drinken van de gemalen groene thee. – –

Geen opmerkingen: