donderdag 1 mei 2008

De 1ste mei.
Audiëntie bij de keizer en de kroonprins. Verlaten onze woning voor zes uur. Na ongeveer 1000 passen door de stad getrokken [te zijn], komen we aan de oostelijke poort van het slot. [We] worden in onze norimono voornamelijk in westelijke richting gedragen door de mooie brede straten, waarin aan beide zijden goed onderhouden paleizen van de landvorsten staan, tot aan de eerste poort van het keizerlijke paleis.
Hier opent zich langs de gracht een tamelijk lang plein waar de stoeten van de landvorsten en andere aanzienlijken gewoonlijk stoppen, links een lang gebouw dat dient als rustplaats voor dragers en paarden. Hier verlieten wij nu onze norimono en trokken door de poort van het keizerlijke voorpaleis. {We] rusten hier in een net voor het keizerlijke slot gelegen wachthuis, de wacht(plaats) van de honderd lijfwachten hjak' nin banjoo waar de gouverneur van Nagasaki, de hofspion en de vreemdelingencommissarissen ons welkom heetten. - drinken slechte thee. - Hierna trekken wij het echte keizerlijke paleis binnen, dat iets verhoogd in het noorden ligt en is voorzien van dubbele zware poorten.
De ingang lijkt op die van een Boeddhatempel; we rusten in een kamer met een oppervlakte van ongeveer 36 matten. - komen de gouverneur en de beide anderen ons eveneens verwelkomen; de keizerlijke bedienden zijn kaalgeschoren net als de bonzen. - gedragen zich over het algemeen niet eerbiedig, de jonge leerlingen zeer onaardig, ze lopen lomp stappend door de voorplaats; we moeten lang wachten. - gaan in de audiëntiezaal kijken, waar de geschenken net staan. Dansplaats (zie de dans No).
- De gezant moet leren hoe hij een compliment moet maken, overdreven angst hierbij van de kant van de Japanners. De bedienden hebben de overhand, zijn gemene lieden, brutaal - slecht gekleed - zullen wel rijk zijn door hun wangedrag- wij, de secretaris en ik, komen terug in de rustkamer. - gezant gaat naar de audiëntie, komt snel terug, we worden bekeken door veel landvorsten. De gouverneur komt zijn gelukwensen brengen. Onze gezant geeft de gouverneur van Nagasaki een verzegelde brief. - De gouverneur neemt de brief niet aan - maar geeft hem door aan de opperbanjoost. Spoedig hierna verlaten wij het keizerlijke kasteel - komen in het paleis van de kroonprins.


De shogun, door Kawahara Keiga, collectie Volkenkunde

Vanaf de brug ...?... die naar het binnenste kasteel voert mooi uitzicht op de stad Edo die aan de oostelijke horizon uitgebreid vlak voor ons ligt. De kroonprins is niet aanwezig, een raadsheer neemt de audiëntie af. Het ceremonieel is hetzelfde als in het keizerlijke paleis, we verlaten het paleis en leggen bezoeken af bij de 7 eerste staatsraden.
Worden steeds door de secretarissen ontvangen en krijgen gemalen groene thee en gebak - alles zeer stijf. (korte beschrijving van de audiëntie in een van deze paleizen)
- Wij verdrijven de verveling, die nog verhoogd wordt de door de stilte en stijfheid van onze gezant, door het bekijken van vrouwelijke schoonheden die ons begluren door uitsparingen in de papieren ramen. Wij komen laat in de avond terug in onze woning. Het overhandigen van de brief van de kant van onze gezant in het keizerlijke paleis nemen we hem zeer kwalijk.

Geen opmerkingen: