donderdag 3 juli 2008

verlaten bij het aanbreken van de dag [3 juli] onze kwartieren. Vandaag trekken we weer door de vruchtbare vlakten van de landstreek Hizen, die wel het rijkste is aan rijstvelden, die ik tijdens mijn reis heb gezien. Men heeft ook hier kortgeleden rijst verplant en is hier en daar zelfs nog met het verplanten bezig.
De buitengewone hitte schijnt nadelig te zijn voor het verplanten van rijstplantjes, die over het algemeen geel zijn. Ook hebben de velden te weinig water gekregen, wat is toe te schrijven aan de huidige droogte, juist in de regentijd; hoewel daarvoor ook rekening mee is gehouden door overal in de bergen aangelegde meertjes (uitweiding) We hielden middagpauze in Kansaki en kwamen na het afleggen van enkele mijlen in Hakao, waar een menigte nieuwsgierigen uit de stad Saga, waaronder ook het gezin van de vorst van Hizen was, ons opwachtte.
Wij trokken hierna door de stad Saga, de grootste stad van Kiusiu – zeer dicht bevolkt, met haar voorsteden strekt zij zich uit over 2½ Japanse mijlen. Maar ik zag weinig grote winkels. Wel was er een lastige menigte bedienden van de vorst met twee sabels die samen met een grote groep ons bekijkende mensen, de met 92º gloeiend hete atmosfeer nog ondragelijker maakte.
We kwamen met het invallen van de avond aan bij Isits.
NB in de kanalen aangelegd voor de bewatering van de rijstvelden, zag ik enkele merkwaardige gewassen zoals Nymphaea odorata, Trapa natans – en Euryale ferox.
Een rijstsoort, wase,is al eerder verplant en staat er nu zeer weelderig bij, terwijl ze er eerst zeer verkommerd bijstonden.
We worden door de soldaten van de Landheer met zeer veel vertoon door het land begeleid – de weg in heel goede staat. –

Geen opmerkingen: