vrijdag 4 juli 2008

de 4de
Nog altijd voert de weg door vruchtbare vlakten, voor het grootste deel rijstvelden, waar de boeren bezig zijn met de bewerking, het verplanten, het wieden van het gras, en het bewateren met tredwatermolens: bij onze doortocht doorstaan wij een grote hitte, die door de windstilte in het vochtige dal nog ondragelijker wordt. Het is een onaangenaam gevoel, onder zulke omstandigheden gedragen te worden door mensen die door de last en hitte bijna neergedrukt worden. Het is maar goed dat ze zelf het vernederende en harde van hun bestaan niet voelen zoals wij, want hier, waar ze hun brandende dorst gelest hebben met water dat haastig geschept is uit kuipen die voor de boerenhuizen op de weg zijn gezet, beginnen ze met elkaar grappige gesprekken waarvan wijzelf meestal het onderwerp zijn.


Salix sp.

Wij wekken bij de gemiddelde Japanner vaak verbazing of lachen op (uiteenzetten).
Wij hielden middagpauze in Tsukazaki. Kwamen door het Sansagatooke gebergte in Uresino. De flora van dit gebergte is bijna hetzelfde als rondom Nagasaki, de hogere bergruggen zijn doorgaands begroeid met grassoorten als Anthistiria, Andronogon en Erianthus, en verder heel lage vergroeide struikjes zoals: Smilax China, Vitis soorten, Rozen, Quercus serrata Th., bergwilgen, Dolichos soorten, vergroeide Pinus, Eleagnus, Euria’s – Rubus Indigofera – en andere enige struikachtige kruiden. We kwamen voor een dorp een lijkstoet tegen. Het was een kind, dat pas gestorven was aan de pokken, dat men naar een graf bracht (beschrijving van de lijkstoet). Uresino beroemd door het verbouwen van thee (over de thee)


Theemonsters, collectie Volkenkunde

Geen opmerkingen: